Medicijnen, De EetLijn

Medicijnen, hard nodig of totaal overbodig?

Medicijnen, waarom worden die gemaakt? Worden ze ingezet om bepaalde kwalen terug te drinken? Dus om mensen beter te maken? Of wil de farmacie gewoon heel veel geld verdienen? Deze vragen en meer  waar veel mensen graag een antwoord op willen hebben. In dit blog ga ik dieper in op het gebruik van medicijnen én wat je kunt doen voor je gezondheid met voeding en leefstijl.

Vragen rond medicijngebruik

Er zijn veel vragen die boven kunnen komen als je nadenkt over het gebruik van medicijnen. Ik noem er een paar.

 • Waarom krijg je bij obstipatie van de dokter laxeermiddelen voorgeschreven met alle mogelijke bijwerkingen terwijl magnesium ook kan laxeren?
 • Hoe logisch is het om bij brandend maagzuur medicijnen te gaan gebruiken die heel veel nare bijwerkingen hebben en het probleem niet oplossen, terwijl je met voeding en leefstijl het vaak in een paar dagen tijd kunt verbeteren?
 • Is het niet vreemd dat je van de meeste artsen nooit te horen krijgt dat groene thee je immuunsysteem kan versterken en kruiden veel kwalen kunnen genezen?

Hoe zit het met artsen en medicijnen?

Allereerst wil ik benadrukken dat ik niet op de stoel van de arts wil gaan zitten. Ik ben ook absoluut niet tegen de reguliere geneeskunde. Ik sta wel kritisch tegenover het gebruik van medicatie voor chronische klachten en zeker als ze niet levensbedreigend zijn. Daarover vertel ik hieronder meer. Laat nooit zomaar je medicijnen staan maar ga het gesprek aan met je arts. Je kunt je wel eerst kun je je laten adviseren door een orthomoleculair therapeut, zodat je weet welke alternatieven er zijn.

Mensen beter maken

Natuurlijk hebben artsen de intentie om mensen beter te maken. Zij doen dat door middel van wat ze hebben geleerd en vaak schrijven ze medicatie voor. Daar komt nog bij dat de farmaceutische industrie een grote vinger in de pap heeft. Allerlei normen voor normaalwaarden bij bloed- en urine onderzoek zijn door de farmaceuten vastgesteld. Dat heeft, hoe vervelend het ook klinkt, meestal tot doel om geld te verdienen. Artsen zijn door middel van protocollen weer gebonden aan deze normen. Ze moeten de protocollen toepassen. Gelukkig is er wel een kentering gaande. Steeds meer artsen gaan het belang van voeding en leefstijl inzien. Zij laten zich bijscholen en gaan deze kennis meer en meer toepassen. De Vereniging Arts en Leefstijl is hier een mooi voorbeeld van. Er is nog wel veel terrein te winnen. Hierbij zou het geweldig zijn als artsen en orthomoleculair therapeuten elkaar kunnen versterken.

Medicijnen of preventie?

We leven in een ziektemaatschappij. Er gaan miljoenen om in de farmaceutische industrie. Er wordt geld verdiend aan ziekte. Hoe eerder en langer mensen ziek zijn, hoe meer geld er verdiend wordt. In China is het andersom: artsen krijgen betaald als mensen gezond zijn… Het zou veel beter zijn als we meer in zouden zetten op preventie. De kosten voor de gezondheidszorg zijn vele malen groter dan het bedrag dat naar preventie gaat. Dat zou omgedraaid moeten zijn. Dat zorgt wel voor een dilemma: stel je voor dat er veel minder medicijnen gebruikt zouden worden. Wat zou dat voor gevolgen hebben voor de economie? Ik weet het antwoord niet, maar ik weet wel zeker dat preventie voor de gezondheid in ieder geval meer zou opleveren! En waarschijnlijk ook voor de economie.

Wat is het probleem van medicijnen?

Als je een klacht of gezondheidsprobleem hebt, ga je naar de dokter. Vervolgens krijg je medicijnen voorgeschreven. Deze pillen kunnen de klacht verhelpen. Het lijkt dan alsof de medicijnen je hebben genezen. Vaak zorgen medicijnen er echter niet voor dat het onderliggende probleem verholpen wordt. Het is heel vaak slechts symptoombestrijding, brandjes blussen, pleisters plakken. De echte oorzaak blijft bestaan. Daarom moeten veel medicijnen ook blijvend gebruikt worden.

Bijwerkingen

Dan is er ook nog het probleem van bijwerkingen. Vrijwel alle medicijnen hebben bijwerkingen. Soms zijn die onschuldig maar wel vervelend. Niet zelden krijgen mensen ook érnstige bijwerkingen door de medicijnen. Vervolgens krijgen ze weer medicijnen om de bijwerkingen te verhelpen. Zo ontstaat er soms een vicieuze cirkel. Bijwerkingen kunnen zó hevig zijn, dat je je kunt afvragen of het middel niet erger is dan de kwaal. Het komt zelfs voor dat artsen medicijnen en behandelingen voorschrijven die ze zelf niet zouden willen. Een aspect dat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat medicijnen kunnen zorgen voor extra verbruik of verhoogde uitscheiding van bepaalde vitamines en mineralen. Als je daar tekorten van krijgt, kan dat ook weer allerlei klachten geven. Die worden dan vaak niet herkend als een gevolg van de medicijnen, maar als apart probleem behandeld.

Word je dan zieker van medicijnen?

Er zijn mensen die fel tegen het gebruik van medicijnen zijn. Ze zeggen dat het ziekmakers zijn. Soms is dat ook zo. Een voorbeeld is het gebruik van maagzuurremmers. Als je naar de dokter gaat met brandend maagzuur, is de kans groot dat je maagzuurremmers voorgeschreven krijgt. Hier zitten best veel nadelen aan:

 • Het is de vraag of het helpt, want door een minder zuur milieu in de maag wordt juist de maagzuurproductie gestimuleerd. In de maag hoort het immers zuur te zijn.
 • Dit kan weer osteoporose tot gevolg hebben.
 • Bovendien is een minder zuur milieu in de darmen een risicofactor voor darmkanker.
 • Door het gebruik van maagzuurremmers kan vitamine B12 minder goed worden opgenomen.
 • Een minder zuur milieu in de darmen zorgt voor een disbalans. Hierdoor functioneert de voedselvertering minder goed, met als gevolg een slechtere opname van voedingsstoffen. Daardoor kunnen tekorten ontstaan.
 • Slechtere vertering zorgt voor rotting in de darmen, met laaggradige ontstekingen tot gevolg.
 • Heel vaak is brandend maagzuur geen probleem van een teveel, maar van een tekort aan maagzuur.

Als je dan weet dat je door middel van aanpassen van je voeding binnen een paar dagen al verbetering kunt krijgen, is het wel heel verdrietig dat zoveel mensen maagzuurremmers gebruiken. Uiteraard zijn er situaties waarin deze medicatie wel nodig is. Het is dan wel belangrijk om alert te blijven op de bijwerkingen en eventuele gevolgen. Gelukkig komt hier in de reguliere geneeskunde langzamerhand wel meer aandacht voor.

Dan maar geen medicijnen?

Het is echt te kort door de bocht om te zeggen dat je nooit medicijnen nodig hebt. Er is een groot verschil tussen acute situaties en chronische klachten. In acute situaties is het een zegen dat er medicijnen, artsen en ziekenhuizen zijn! Denk bijvoorbeeld aan ongevallen waarbij beenbreuken ontstaan (en erger), hartinfarcten, blinde darmontstekingen en andere acute ontstekingen. Zelf heb ik ook mijn leven te danken aan antibiotica, toen een blaasontsteking opsteeg naar de nieren en daar een nierbekkenontsteking veroorzaakte. Helaas wel met de bijwerking dat ik kaal werd. Maar dankzij antibiotica ben ik er nog! Acute situaties vragen een acuut handelen. Daarin is er veel mogelijk door de geneeskunde. Daar mogen we dankbaar voor zijn.

Chronische klachten

Bij chronische klachten is het een heel ander verhaal. Je kunt daarbij denken aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hoog cholesterol, gewrichtsklachten, darmklachten, hoofdpijn en zelfs hersenaandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer en depressie. 90% van alle aandoeningen wordt veroorzaakt door voeding en leefstijl. We zeggen vaak dat iets ‘in de familie’ zit. Het lijkt dan alsof de ziekte of aandoening erfelijk bepaald is. Maar in werkelijkheid is het de leefstijl die overgeërfd is. Dat wil niet zeggen dat erfelijkheid geen enkele rol speelt. Een bekende zinsnede in dit verband is: ‘De erfelijke factoren laden het pistool, maar voeding en leefstijl halen de trekker over’.

Maar hoe dan wel?

Bij chronische klachten is het allerbelangrijkste om de oorzaak van de oorzaak te achterhalen en aan te pakken. Hierbij spelen laaggradige ontstekingen een zeer belangrijke rol. Bij vrijwel alle chronische aandoeningen is dit uiteindelijk de oorzaak. Die laaggradige ontstekingen komen tot uiting op de zwakste plek. Laaggradige ontstekingen ontstaan o.a. door:

 1. Suiker, met als gevolg insulineresistentie
 2. Te weinig omega 3 en/of het gebruik van slechte vetten
 3. Tekort aan lichaamsbeweging
 4. Stress
 5. Overgewicht
 6. Gluten en lactose, met als gevolg o.a. een hyperpermeabele darm (‘lekke darm’, ‘leaky gut’), waardoor laaggradige ontstekingen op hersenniveau kunnen overslaan.

Dit lijstje laat zien dat er met voeding en leefstijl heel veel te beïnvloeden is.

Kun je alles genezen met voeding en leefstijl?

Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat je met voeding en leefstijl alles kunt genezen. Sterker nog: voeding en leefstijl genezen niets, maar ze herstellen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Inzetten op voeding en leefstijl is dus werken aan het wegnemen van de genoemde oorzaak van de oorzaak in plaats van symptoombestrijding. Zeker bij ziekten die over vele jaren in het lichaam zich ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Parkinson, zal dit niet genezen. Ook bedoel ik absoluut niet te zeggen dat deze (en andere) ziekten je eigen schuld zijn. Of dat het wel goed komt als je maar gezond genoeg eet. Er spelen veel meer factoren een rol. Wel kunnen de symptomen verminderen, waardoor de levenskwaliteit een stuk beter is. En dat dus zonder bijwerkingen. Hoogstens positieve bijwerkingen door een verbetering van de algehele gezondheid.

Welke concrete voorbeelden zijn er van de rol van voeding en leefstijl in vergelijking met medicijnen?

Ik zal twee voorbeelden noemen om duidelijk(er) te maken hoe de orthomoleculaire therapie kan helpen.

 1. Bij hart- en vaatziekten en hoog cholesterol is er sprake van laaggradige ontstekingen, vooral ten gevolge van suikergebruik. Die ontstekingen zorgen voor scheurtjes in de wand van de bloedvaten. Daardoor gaat het lichaam meer cholesterol aanmaken om de scheurtjes te ‘plamuren’. Verhoogd cholesterol is dus niet het probleem, maar een symptoom! De arts zal dan statines voorschrijven. Vaak hebben die nare bijwerkingen. Bovendien halen statines die beschermlaag aan de vaatwanden weg. Dit levert in feite een extra risico op. En hoe wrang is het dat statines zorgen voor een verhoogd risico op diabetes en verhoogd risico op Parkinson… Statines zijn dus duidelijk symptoombestrijding. Als je je voeding aanpast (bijvoorbeeld via de EetLijn Methode), pak je de onderliggende oorzaak aan. Het lichaam gaat zichzelf herstellen. De cholesterolwaarden verbeteren omdat er minder laaggradige ontstekingen zijn en er dus minder cholesterol nodig is!
 2. Bij allergieën krijg je ook vaak medicijnen voorgeschreven: histamineremmers of immuun-onderdrukkende medicijnen. Ook weer symptoombestrijding. Als je kijkt wat de oorzaak is van allergieën, kom je tot de ontdekking dat die vaak gelegen is in de darmen. Dan is het dus van belang om je darmen in goede conditie te brengen. Probiotica, naast gezonde voeding, kunnen daarbij helpen. Dat zorgt voor boosten van je immuunsysteem door een gezondere darmflora, schone darmen die in balans zijn en waardoor die zelf histamineremmers kunnen aanmaken. Ook voldoende drinken kan al verlichting geven. Normaal gaat het lichaam bij uitdroging histamine aanmaken waardoor de longblaasjes samen knijpen. Met als resultaat dat je via de longen geen vocht meer kunt verliezen. Samengeknepen longblaasjes is wel héél erg benauwd maar altijd beter dan dood gaan aan een ernstig vochttekort. Artsen kennen deze aspecten vaak niet, of hechten er geen waarde aan.

Hoe kunnen we dit alles bereiken?

Ik hoop dat je belangstelling voor preventie door voeding en leefstijl gewekt of vergroot is. Misschien vraag je je nu af: ‘Maar hóe dan?’ Dan heb ik goed nieuws voor je. De EetLijn Methode is een doeltreffende manier om het zelfherstellende vermogen van je lichaam te stimuleren, chronische klachten te verhelpen en preventief bezig te zijn. Niet alles geneest door de EetLijn Methode, maar vele cliënten hebben in de loop der jaren wel grote vooruitgang geboekt in hun gezondheid. De EetLijn Methode heeft 5 pijlers die zorgen voor een afname van laaggradige ontstekingen:

 • Glutenvrij
 • Lactose arm
 • Suikervrij
 • Vrij van schadelijke e-nummers
 • Koolhydraatbewust

Daarbij hanteer ik ook het principe: eerst voeding en leefstijl, evt. in combinatie met supplementen, en als het niet anders kan, dan pas aan de medicatie.

Wil je nog meer lezen over het gebruik van medicijnen, met aandacht voor o.a. natuurlijke antibiotica?
https://www.deeetlijn.nl/medicijnen-er-wordt-vaak-meer-geslikt-dan-wenselijk-is/

Wil je meer weten over de EetLijn Methode? Stuur dan een mailtje naar nettie.bom@deeetlijn.nl en ik zoek dan een coach bij jou in de buurt!

Zoek in de artikelen

kringeltje
kringel verdeler
button met nettie in de keuken

365 dagen

GEZOND(er) van A tot Z

kringel verdeler
kringeltje

Vrijblijvend kennismaken met een EetLijn Coach?