Zout, zou’t écht slecht zijn voor onze gezondheid?

Als je om je heen kijkt, lijkt het bijna een normaal verschijnsel… mensen die bloeddrukverlagende medicijnen en/of plastabletten gebruiken omdat ze oedeem hebben en een verhoogde bloeddruk. Dat zou komen door teveel zout. Er is veel discussie over. Er is zélfs bijna geen product waar zoveel misverstanden over zijn als júist over zout. Zo “zou’t” slecht zijn voor onze gezondheid, er voor zorgen dat we vocht vasthouden en het zou onze bloeddruk verhogen. Bovendien hart- en vaatziektes in de hand werken en de kans op osteoporose vergroten. Wat is er waar en wat is er niet waar?

Zout en water, bron van alle leven…

Niets “normaler” en vanzelfsprekender dan deze 2 “dingen”. Toch zijn er bóeken vol over geschreven. Ik heb een boek gelezen van Josephine van Rossum, een helder boekje waardoor je visie over dit thema volledig zal veranderen. Wat zij stelt in haar boek is dat de mens probeert de natuur naar zijn hand te zetten, te veranderen en te verbeteren en dat dat meestal nadelig uitpakt voor onze gezondheid. Vroeger kregen we water en zout voldoende binnen, en ook het júiste zout…. tegenwoordig krijgen we zout als het ware opgedrongen door de voedingsproducenten veelal door voeding wat er in het schap van de supermarkt het mooiste uitziet. Op die manier krijgen we ongewild grote hoeveelheden binnen van een, in wezen, schadelijke stof, natriumchloride, beter bekend als keukenzout. Klik op de foto hieronder voor meer informatie over het boek.

Water en zout

Hebben we zout nodig?

Eigenlijk is het logisch dat we het nodig hebben want ons lichaam bestaat vooral uit zout water. Zout, het ‘witte goud’, is een Godsgeschenk, levensnoodzakelijk, én…gelúkkig…in overvloed verkrijgbaar. Tegenwoordig heeft het echter een slechte naam gekregen én terecht. Vroeger was men zich bewust van de helende kracht van zout; tegenwoordig gebruiken we het, bewust of onbewust, als smaakmaker in de vorm  keukenzout. Het nadeel daarvan is dat het geraffineerd is; alle belangrijke mineralen zijn er uit gehaald met behulp van chemicaliën. Het restant is pure natriumchloride wat voor ons lichaam een giftige stof is. Daar worden bovendien nog E-nummers aan toegevoegd. Denk eens aan de strooibaarheid. Dat wordt bewerkstelligd door er aluminiumhydroxide bij te doen, één van de metalen die een rol lijken te spelen bij de toename van hersenziekten zoals dementie. O.a. door dit soort kennis zijn we bang geworden voor zout en krijgen veel mensen een natriumarm voedingspatroon geadviseerd.

De gevolgen van teveel (fout) zout:

 • Hoge bloeddruk en daardoor bloeddrukmedicatie (camoufleert de klacht maar lost niets op)
 • Verzuring van lichaamsweefsels
 • Oedemen (vochtophoping tússen de cellen)
 • Tekort aan vocht ín de cel
 • Cellulitis
 • Reumatische ziekten zoals
  • Jicht
  • Artrose
  • Artritis
  • Vorming van nierstenen
  • Vorming van galstenen
  • Cellen drogen uit en sterven af

Om deze redenen krijgen we medicatie voorgeschreven en natrium beperkte diëten of zelfs zoutloos eten. Daardoor kan er juist weer een zouttekort ontstaan.

Kunnen we zoutarmoede oplopen?

Doordat er aan veel voedingsmiddelen zout wordt toegevoegd, krijgen we het idee dat we nooit een zouttekort op kunnen lopen. Toch komt het wel voor, met name bij mensen die veel hardlopen of door andere oorzaken extreem veel zweten. Door overmatig transpireren verliezen we, samen met het vocht, ook mineralen. Hardlopers denken dat ze zo vermoeid zijn door het verlies van vocht en gaan extra veel water drinken. Daardoor worden de vloeistoffen in het lichaam verdund en ontstaat er een lage zoutconcentratie in het lichaam met als mogelijk gevolg:

 • Nóg méér vermoeidheid
 • Vertroebeling van het bewustzijn
 • Spierverstijving
 • Krampen
 • Desoriëntatie en coma met epileptische aanvallen

Natriumbeperkt voedingspatroon de oplossing?

We hebben als mens plm. 4 tot 6 gram zout per dag nodig maar door veel kant- en klare voeding krijgen we in de West-Europese landen wel 12 tot 20 gram keukenzout per dag binnen. Ons lichaam herkent dat als “fout” en wil het onschadelijk maken. Het lichaam doet dat door voor elke gram zout het 23-voudige aan vocht vast te houden met alle schadelijke gevolgen van dien. Alle kant- en klare voedingsmiddelen zouden we dus moeten schrappen om er voor te zorgen dat we er niet teveel van binnenkrijgen. Tegelijkertijd moeten we onze zouthuishouding wél op peil houden en dat doen wij in het leefstijlprogramma De EetLijn met behulp van het water/zout protocol.

Het protocol

Aan de cliënten van De EetLijn adviseer ik de juiste hoeveelheden (liefst gefilterd) water te drinken in combinatie met de juiste hoeveelheden goed zout. Dit water/zout protocol kan nooit en te nimmer toegepast worden als de inname van het foute zout nog steeds te hoog is. De voeding in het EetLijn programma bevat alléén zout wat van nature voorkomt in de producten die gebruikt worden. En áls er zout als smaakmaker geadviseerd wordt, gaat het altijd om Himalayazout. Dit is een goed zout wat méér dan 88 mineralen bevat, waaronder uiteraard natrium en chloride maar óók hun tegenhangers kalium en  fosfor.

 • Doordat de samenstelling van de mineralen okay is, kan de natrium/kalium pomp hersteld worden.
 • En wordt het vocht ín de cel hersteld terwijl het vocht tússen de cellen afgevoerd wordt.
 • Met als gevolg dat in de meeste gevallen oedeem verdwijnt en een bloeddruk, die al járen te hoog was, naar prachtige waardes kan zakken.
 • Er zijn zelfs ervaringen met cliënten die, erfelijk belast met een te hoge bloeddruk, na járen hun bloeddruk medicatie hebben kunnen laten staan.

Het is gewoon…lékker…

Naast de voordelen voor onze gezondheid, is zout gewoon ook écht lekker. Vraag het maar aan iemand die volledig zoutloos moet eten… Zout geeft smaak aan het voedsel. Dus maar gewoon blijven gebruiken? Dat zou heel goed voor ons zijn, ware het niet dat het zout wat wij normaliter gebruiken geraffineerd is. Het is uitgekleed zout en dient als smaakmaker. Voor de gezondheid draagt het niet meer zoveel bij… integendeel… teveel “fout” zout, kan ons ziek maken. Alle voor ons belangrijke mineralen zijn er uit verwijderd met gebruikmaking van chemicaliën en wat er dus overblijft is in feite een verbinding van natrium en chloor, ook wel genoemd natrium-chloride, wat eigenlijk een giftige stof is. En daar worden nog zeker een stuk of 5 E-nummers aan toegevoegd, o.a. aluminiumhydroxide. Dat is een metaal wat zorgt voor een betere strooibaarheid van het zout maar die stof wordt er van verdacht dat het in de hersenen wordt gestapeld en verantwoordelijk is voor de explosieve toename van diverse hersenziekten zoals o.a. dementie.

Waarom wordt zout geraffineerd?

Probeer je voor te stellen, er is een enorme  hoeveelheid zout nodig voor diverse doeleinden. 98% van die hele berg wordt gebruikt voor de industrie. De industrie heeft geraffineerd zou nodig. Dus…de hele berg wordt geraffineerd. Ongeveer 8% van die 98% wordt toegevoegd aan bewerkte voedingsmiddelen. Eén van de belangrijkste redenen is dat voeding lang houdbaar moet zijn omdat er dan meer aan verdiend kan worden door de voedingsmiddelen industrie. De 2% die overblijft, wordt in de strooipotjes gestopt die we in de supermarkt kopen. Daar wordt vaak jodium en/of fluoride aan toegevoegd. Je kunt je voorstellen dat het eten van dit zout niet het beste is wat we voor onze gezondheid kunnen doen. In grotere hoeveelheden is het zelfs giftig en het verbruikt meer energie dan dat het toevoegt. Zeker als er sprake is van een hoge bloeddruk wordt met klem geadviseerd om niet teveel “fout” zout te gebruiken.

Ongeraffineerd zout, welke soorten zijn er?

Je hebt diverse soorten ongeraffineerd zout, o.a.  zeezout en bergkernzout. Er wordt tegenwoordig veel ongeraffineerd zeezout gebruikt maar omdat de zeeën steeds meer vervuild raken, zou dat een reden zijn om ook zeezout te vermijden, alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn. Wat een goede keuze zou kunnen zijn, is Keltisch zeezout. Waar ik zelf voorstander van ben, is zout uit de kernen van de bergen, volledig afgeschermd van elke vorm van vervuiling. Je mag hierbij denken aan Himalayazout.

Het verschil tussen Keltisch zeezout en Himalayazout:

Himalayazout noem ik ook wel goed zout. De combinatie Himalayazout met bulkdrinken kan enorm bijdragen aan een goede gezondheid. Zeezout bevat iets meer van de mineralen kalium en magnesium maar kan meer vervuild zijn dan Himalayazout omdat de zeeën steeds meer vervuild raken. Himalayazout is wat zuiverder omdat het gewonnen wordt uit de kernen van de bergen en dus schoon is. Je kunt hier veel over lezen in het boek hieronder: “Water, het goedkoopste medicijn”.

Zoek in de artikelen

kringeltje
kringel verdeler
button met nettie in de keuken

365 dagen

GEZOND(er) van A tot Z

kringel verdeler
kringeltje

Vrijblijvend kennismaken met een EetLijn Coach?